Dịch vụ
Cơ cấu vốn dự án
Cơ cấu vốn dự án
Với mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư, các công ty tài chính và những ngân hàng thương mại, HappyLand DC có khả năng cung cấp tới các khách hàng của chúng tôi những giải pháp tài chính tốt nhất. Một mặt, chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng trong việc chọn lựa các nhà đầu tư chiến lược, mặt khác chúng tôi có thể tìm kiếm và cơ cấu những khoản vay để hỗ trợ tài chính cho những dự án phát triển bất động sản lớn.

Với dịch vụ hổ trợ tài chính của HappyLand DC, chúng tôi hướng tới việc tìm kiếm và đem nguồn vốn đến cho dự án.

Liên hệ với chúng tôi: Trịnh Trọng Đạt - Chief Financial Officer
Website Security Test