Dịch vụ
Tư vấn & Quản lý dự án
Tư vấn & Quản lý dự án
Happyland DC cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư vấn, Giám sát và Quản lý dự án. Ban tư vấn quản lý dự án của chúng tôi sở hữu những kỹ thuật kiến trúc và xây dựng đáp ứng yêu cầu thực tế xã hội, cung cấp những giải pháp quản lý tài chính hiệu quả cho những thử thách hàng ngày thông qua quá trình tư vấn xây dựng. Từ các phương án ban đầu cho đến khi kết thúc dự án, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện và phối hợp trong quy trình xây dựng để giảm thiểu các vấn đề phức tạp.

Liên hệ với chúng tôi: Hoàng Quốc Tuấn - Vice Director of Construction
Website Security Test