Giới thiệuĐể hoàn thành các nhiệm vụ trên, chúng tôi đặt ra các giá trị như sau cho các nhóm hữu quan:
Khách hàng của HappyLand DC luôn HAPPY với sản phẩm chất lượng, mang tính nghệ thuật cao và phong cách phục vụ tận tình chu đáo của các thành viên HappyLand DC.

Các thành viên của HappyLand DC luôn HAPPY với môi trường làm việc thân thiện an toàn, cởi mở, có cơ hội phát triển và năng động của Công ty.


Các đối tác kinh doanh của HappyLand DC luôn HAPPY về tính công bằng, liêm khiết về tài chính và thanh toán đúng hạn của Công ty.

Các cơ quan chức năng luôn HAPPY về việc tuân thủ pháp luật, luôn minh bạch trong kê khai thu nhập và đóng thuế doanh nghiệp đầy đủ.

Cổ đông của HappyLand DC luôn HAPPY với hiệu quả đầu tư và phân chia lợi nhuận của công ty.

Happyland DC luôn cố gắng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và đóng góp một phần lợi nhuận của mình vào sự nghiệp giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Website Security Test